Budowa książki i jej części składowe

Budowa książki i jej części składowe

Za książkę wg normy „BN-73/7401-01 – Poligrafia: podstawowe nazwy i określenia”, uznaje się taki wytwór poligraficzny, który liczy powyżej 48 stronic. Należy pamiętać, że każda książka stanowi oprawę, lecz nie każda oprawa jest książką. Oprawa introligatorska jest formą wykończenia druku, zbudowaną z dwóch zasadniczych elementów: wkładu i okładki, które połączone są z sobą za pomocą różnych metod łączenia.

(więcej…)


Drukowanie cyfrowe – podstawowe informacje

W ciągu ostatnich czterech dekad światowa poligrafia odnotowała znaczące zmiany. Klasyczne drukowanie, tzn. takie, w którym wykorzystuje się formę drukową (a więc: wypukłe, płaskie, wklęsłe oraz sitowe) stopniowo torowało miejsce risografii (obecnie wypartej i raczej zapomnianej), technologiom CtP (czyli: Computer to Plate – z komputera na formę drukową, Computer to Press – z komputera na maszynę drukującą i Computer to Print – z komputera do drukarki) a w końcu drukowaniu cyfrowemu, które pojawiło się na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. i nadało nowy wymiar poligrafii.

(więcej…)


Przygotowanie pliku do druku

Możemy uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w kontakcie z drukarnią, stosując się podstawowych zasad przygotowania plików do druku. Najczęstsze błędy opisujemy poniżej.

(więcej…)


Procesy poligraficzne cześć II – procesy wykończeniowe

Aby mówić o pełnym procesie poligraficznym trzeba opisać zarówno druk jak i wykończenie wydrukowanego materiału. W drugiej części słownika publikujemy definicję procesów poligraficznych odbywających się w tzw. introligatorni, czyli procesy wykończeniowe.

(więcej…)


Sprzęt poligraficzny – Drukarnia Cyfrowa

Maszyny wykorzystywane do produkcji poligraficznej zarówno cyfrowej jak i offsetowej są jak samochody. Mają swoją prędkość, dodatkowe wyposażenie, wielkość (format pracy) i oczywiści markę. Są te ekskluzywne, drogie oraz chińskie tanie. (więcej…)


Podstawowe pojęcia poligraficzne


Poligrafia jest pojęciem bardzo ogólnym a samo słowo „poligrafia” pochodzi z języka greckiego polygraphía i oznacza w polskim tłumaczeniu płodne, wielokrotne pisanie.

(więcej…)


Oprawa prac dyplomowych w okładki Politechniki Warszawskiej

Wykonujemy oprawę prac zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 43/2016 z dnia 08 września 2016 r. w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych – obwieszczamy, że „od ręki” oprawiamy prace dyplomowe w okładki pobierane z dziekanatów Politechniki Warszawskiej.

(więcej…)