Drukowanie cyfrowe – podstawowe informacje

W ciągu ostatnich czterech dekad światowa poligrafia odnotowała znaczące zmiany. Klasyczne drukowanie, tzn. takie, w którym wykorzystuje się formę drukową (a więc: wypukłe, płaskie, wklęsłe oraz sitowe) stopniowo torowało miejsce risografii (obecnie wypartej i raczej zapomnianej), technologiom CtP (czyli: Computer to Plate – z komputera na formę drukową, Computer to Press – z komputera na maszynę drukującą i Computer to Print – z komputera do drukarki) a w końcu drukowaniu cyfrowemu, które pojawiło się na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. i nadało nowy wymiar poligrafii.


Zasadniczą różnicą pomiędzy tradycyjnymi technologiami drukowania a drukowaniem cyfrowym jest fakt, iż charakteryzuje się ono brakiem formy drukowej.
Drukowanie cyfrowe wchodzi w skład reprografii, a więc działu techniki w którym wykonuje się małą liczbę kopii metodami analogowymi i cyfrowymi.
Drukowanie cyfrowe, tak jak i konwencjonalne technologie drukowania, ma swoje odmiany, do których zaliczyć należy poniżej przedstawione i zamieszczone w kolejności od najpopularniejszej:

 • elektrofotografię,
 • ink-jet, inaczej metodę natryskową, która charakteryzuje się dwoma zasadniczymi odmianami:
  • continuous flow – metoda ciągłego strumienia,
  • drop on demand – metoda zwana „kroplą na żądanie”,
 • termografię,
 • magnetografię,
 • jonografię,
 • elkografię.

Tak jak i w klasycznych technikach drukowania, materiałem podłożowym nie zawsze musi być papier, dlatego też podłoża, które wykorzystywane są do drukowania cyfrowego można sklasyfikować ze względu m.in. na:

 • kształt podłoża:
  • podłoża płaskie (np. papiery, płyty),
  • kształtki, czyli przestrzenne formy, które przeznaczone są do zadrukowania (np. długopis, butelka itp.),
 • chłonność podłoża:
  • podłoża chłonne (a więc papier i jego odmiany),
  • podłoża niechłonne (wszelkiego rodzaju folie, np. polipropylenowe, polietylenowe, itp.),
 • sztywność podłoża:
  • podłoża sztywne (będą to tektury, blachy),
  • podłoża giętkie (czyli folie, papier).

Z drukowaniem cyfrowym, w odniesieniu do podłoży papierowych, ściśle wiąże się pojęcie papierów dedykowanych. Jest to grupa papierów wykorzystywanych w konkretnej odmianie drukowania cyfrowego i przeznaczona do zadrukowywania przez określone maszyny cyfrowe.

Podłoża papierowe przeznaczone do drukowania cyfrowego, powinny charakteryzować się określonymi cechami, tj.:

 • odpowiednią gramaturą,
 • wysoką stabilnością wymiarową,
 • wysoką białością,
 • dużą nieprzezroczystością,
 • wysoką gładkością,
 • dobrą sztywnością.

Wśród zalet drukowania cyfrowego można wyróżnić zatem:

 • szybkie wykonanie odbitki (w porównaniu do technologii klasycznych, gdzie prócz samego nadruku, należy wykonać narząd maszyny w celu spasowania barw),
 • opłacalność wydrukowania niskich nakładów (za granicę, do której bardziej ekonomiczne będzie wykorzystanie druku cyfrowego, przyjmuje się 1000-1500 odbitek),
 • możliwość wprowadzania zmiennych danych na każdej odbitce w ramach jednego nakładu, a więc szeroko pojęta personalizacja druków,
 • wysoka dokładność wydruku (już pierwsza odbitka jest zgodna z oryginałem, nie trzeba wykonywać w tym celu pasowania barw, co skutkuje oszczędnością czasu),
 • możliwość natychmiastowego dodruku nakładu, czyli Print on Demand – druk na żądanie.

Do ograniczeń drukowania cyfrowego zalicza się przede wszystkim:

 • wielkość nakładu, a więc związaną z tym opłacalność – drukowanie cyfrowe nie jest przeznaczone do drukowania średnich i wysokich nakładów,
 • rygorystyczne wymagania względem podłoży,
 • trudności w reprodukcji niektórych połączeń barw.

Autor
Wanda Nowak