Regulamin

§
1
Slownik pojec

Uslugodawca – Pawel Kacprzak, prowadzacy dzialalnosc gospodarcza na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Ministra Gospodarki w formie działalności gospodarczej pod firma: Klik2Print Pawel Kacprzak- ul. Nowoursynowska 161 L 02-787 Warszawa, NIP: 798-131-42-03, REGON: 673000728. Serwis, asapdruk.pl – serwis internetowy nalezacy do Uslugodawcy, dostepny pod domena www.asapdruk.pl, za posrednictwem którego Uslugodawca swiadczy swoje Uslugi. Klient – kazdy podmiot skladajacy Zamówienie (Konsument lub osoba nieposiadajaca statusu konsumenta). Konsument – osoba fizyczna dokonujaca z Uslugodawca czynnosci prawnej (umowy za posrednictwem Serwisu) niezwiazanej bezposrednio z jej dzialalnoscia gospodarcza lub zawodowa (art. 221 Kodeksu cywilnego). Regulamin – niniejszy regulamin. Usluga – wykonanie i dostawa Dziela przez Uslugodawce, na podstawie Zamówienia zlozonego przez Klienta poprzez Serwis i w okreslonych przypadkach przy uzyciu Programu. Dzielo – fotokalendarz, fotoobraz, fotoksiazka lub inny fotoprodukt oraz pieczatka – które moga byc przedmiotem Zamówienia przez Klienta. Program, Programy – nieodplatne programy Polimax Ksiazki i Polimax Kalendarze, dostepne do pobrania w Serwisie – sluzace do wykonywania przez Klientów projektów Dziel i przesylania ich do Uslugodawcy w celu realizacji Zamówienia. Zamówienie – oswiadczenie woli Klienta zmierzajace do zawarcia umowy o Dzielo, zlozone za pomoca Serwisu, a w przypadku fotokalendarza i fotoksiazki przy uzyciu Programu, okreslajace parametry, ilosc Dziel oraz sposób zaplaty i dostawy. System sprzedazy masowej – system prowadzony przez zewnetrzny podmiot (osobe trzecia), w którym Uslugodawca zamieszcza oferty nabycia Kuponów. Kupon – uprawnienie Klienta do zadania wydania przez Uslugodawce Dziela na warunkach okreslonych w danej promocji.

§
2
Postanowienia ogólne

Regulamin okresla zasady korzystania z Serwisu oraz zasady zawarcia i wykonania umowy o Dzielo. Do korzystania z Serwisu oraz skladania Zamówien niezbedne jest posiadanie urzadzen pozwalajacych na dostep do Internetu, poczty e-mail oraz przegladarki zasobów internetowych umozliwiajacej wyswietlanie stron www. Koszty wynikajace z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzaleznione sa od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy uslugi dostepu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciazaja go osobiscie. Uslugodawca moze porozumiewac sie Klientem, a Klient z Uslugodawca poprzez e-mail (lwowska@asapdruk.pl), telefonicznie pod numerem (22) 593 19 85 (poniedzialek-piatek 7:00 – 21:00, sobota 9:00 – 17:00, niedziela 12:00 – 20:00) oraz pisemnie listem na adres Uslugodawcy. Ponadto dodatkowo kontakt z dzialem „foto” (obslugujacym Zamówienia fotoksiazek, fotoobrazów, fotokalendarzy, fotopianek itp.) poprzez e-mail: info@kserownia.pl, telefonicznie pod numerem (22) 593 19 84 (poniedzialek – piatek w godzinach 9:00-15:00, oraz pisemnie na adres Uslugodawcy. Wszelka korespondencja elektroniczna wysylana przez Uslugodawce podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wylacznie do okreslonego Klienta. Ceny prezentowane na stronie asapdruk.pl oraz w Programach podawane sa w polskich zlotych i zawieraja podatek VAT. Cena ma charakter wiazacy w chwili skladania Zamówienia przez Klienta. Dziela bedace przedmiotem Zamówienia sa wolne od wad. W przypadku Klienta bedacego Konsumentem, Uslugodawca wykonuje Usluge za wyrazna zgoda Klienta bedacego Konsumentem, który przed rozpoczeciem swiadczenia Uslugi zostaje poinformowany przez Uslugodawce, ze po wykonaniu Uslugi przez Uslugodawce utraci prawo odstapienia od umowy o wykonanie Dziela objetego Usluga. Oferta Uslugodawcy obowiazuje na terenie Polski. Zakazuje sie osobom korzystajacym ze Serwisu (w tym Klientom) zamieszczania tresci bezprawnych. Zabronione jest przesylanie przez Klientów projektów Dziel zawierajacych tresci sprzeczne z obowiazujacym prawem oraz naruszajacych prawa autorskie osób trzecich (bez zgody autorów i osób, które znajduja sie w projektach zamawianych Dziel).

§
3
Skladanie Zamówien

Zamówienia za pomoca Serwisu oraz Programów mozna dokonac przez cala dobe. W celu zlozenia Zamówienia przez Klienta nalezy skorzystac z kreatora dostepnego w Serwisie (w przypadku fotoobrazów i pieczatek) badz pobrac Program ze strony Serwisu i zainstalowac go na swoim komputerze (w przypadku fotokalendarzy i fotoksiazek), a nastepnie zaprojektowac Dzielo badz skorzystac z dostepnych szablonów, wybrac forme dostawy i zaplaty, a takze podac kompletne dane osobowe i kontaktowe, az do klikniecia przycisku „Kup teraz z obowiazkiem zaplaty” lub innego zawierajacego równowazne sformulowanie. Po zlozeniu Zamówienia Serwis badz Program, w zaleznosci od wybranego Dziela, wyswietlaja wszystkie szczególy Zamówienia. Ponadto po zlozeniu Zamówienia Klient otrzymuje: automatyczny e-mail bedacy potwierdzeniem zlozenia Zamówienia przez Klienta (niezwlocznie w ciagu 1 dnia roboczego), zazwyczaj w ciagu 1 dnia roboczego w przypadku poprawnie zlozonego Zamówienia (nie dluzej niz w ciagu 5 dni roboczych) od zlozenia Zamówienia – informacje poprzez e-mail, potwierdzajaca przyjecie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy o Dzielo. Uslugodawca udostepnia nastepujace sposoby realizacji platnosci: przelewem na rachunek bankowy, za posrednictwem systemu platnosci elektronicznych obslugiwanych przez serwis Dotpay.pl (swiadczonych przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków). Klient powinien zaplacic za Dzielo wraz z kosztami dostawy w terminie 4 dni od potwierdzenia przyjecia Zamówienia do realizacji. Po tym terminie oferta Uslugodawcy nie jest wiazaca. Informacje o kosztach dostawy Dziel sa uwidocznione w opisie poszczególnych Dziel na stronie Serwisu. Ponadto koszty dostawy wyswietlane sa w trakcie procedury skladania Zamówienia w Programie. Koszty dostawy doliczane sa do ceny Dziela i ponoszone sa przez Klienta.

§
4
Realizacja Uslug

Warunkiem realizacji Uslugi jest podanie w Serwisie badz Programie przy wypelnianiu formularza Zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umozliwiajacych weryfikacje i potwierdzenie przyjecia Zamówienia). Sredni termin realizacji Uslugi wraz z dostawa (liczac od dnia potwierdzenia przyjecia Zamówienia do realizacji) to zazwyczaj: od 4 do 30 dni – w przypadku dostawy realizowanej za posrednictwem Poczty Polskiej, od 4 do 30 dni – w przypadku dostawy realizowanej za posrednictwem kuriera. Czas realizacji Uslugi jest czasem orientacyjnym, zaleznym od Dziela oraz ilosci Zamówien. W przypadku duzej ilosci Zamówien czas ten moze ulec wydluzeniu, jednakze Uslugodawca w kazdym przypadku realizuje Usluge maksymalnie w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia przyjecia Zamówienia do realizacji. Dotyczy to szczególnie okresów okoloswiatecznych oraz okazji takich jak Dzien Babci, Dzien Kobiet itp. Uslugodawca realizuje dostawe Dziel w nastepujacy sposób: kurierem, Poczta Polska, odbiór osobisty przez Klienta – ul. Lwowska 2a, Warszawa centrum. Dowodem wykonania Uslugi jest paragon lub faktura VAT, które Klient otrzymuje wraz z Dzielem lub ewentualnie w oddzielnej przesylce. Miejscem spelnienia swiadczenia przez Uslugodawce jest wskazane przez Klienta w procedurze skladania Zamówienia miejsce odbioru Dziela (adres dostawy). Klient odbierajac dostarczona przesylke obowiazany jest ja zbadac (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesylki Uslugodawca zaleca sporzadzenie protokolu szkody w obecnosci kuriera oraz niezwloczne poinformowanie o tym Uslugodawcy. Brak sporzadzenia protokolu szkody nie jest równoznaczny z wygasnieciem prawa konsumenta do zlozenia reklamacji w zakresie uszkodzen powstalych w trakcie przesylki; protokól jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokolu uszkodzenia przesylki moze utrudnic konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczen od uslugodawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesylki. Reklamacje w zakresie uszkodzen powstalych w trakcie przesylki zlozone przez klientów niebedacych konsumentami, bez zalaczonego protokolu szkody, nie beda rozpatrywane. Jezeli Klient dopuszcza sie zwloki z odebraniem sprzedanego Dziela, nie zwalnia to Klienta z obowiazku zaplaty ceny na rzecz Uslugodawcy. Uslugodawca moze tez oddac Dzielo na przechowanie na koszt i niebezpieczenstwo Klienta lub sprzedac Dzielo na rachunek Klienta na zasadach okreslonych w art. 551 Kodeksu cywilnego.

§
5
Realizacja Uslug na podstawie Kuponów
(np. zakupionych w systemach sprzedazy masowej)

Uslugodawca nie przedluza terminu waznosci Kuponu. Uplyw terminu waznosci Kuponu oznacza, ze Uslugodawca nie jest zobowiazany do zadoscuczynienia roszczeniu Klienta o wydanie przez Uslugodawce Dziela. Uslugodawca nie przedluza terminu waznosci Kuponu i nie zwraca pieniedzy jesli minal termin wyznaczony przez przepisy prawa na odstapienie od umowy sprzedazy Kuponu. Klient majacy status Konsumenta realizuje prawo odstapienia od umowy (nabycia Kuponu) w terminie 14 dni bez podania przyczyny bezposrednio od podmiotu zewnetrznego (osoby trzeciej), od której nabyl Kupon.

§
6

Programy Polimax Ksiazki i Polimax Kalendarze

Polimax Ksiazki i Polimax Kalendarze, zwane w Regulaminie Programami, sa nieodplatnymi programami sluzacymi do wykonania przez Klienta projektu Dziela. Uzytkowanie Programów jest darmowe i mozna go przekazywac nieodplatnie dowolnej liczbie osób. Dla prawidlowego dzialania Programu jest wskazane akceptowanie wszystkich dostepnych aktualizacji, o których Klient jest informowany automatycznie przy uruchamianiu Programu. Aktualizacja cennika jest pobierana automatycznie przy kazdorazowym uruchomieniu Programu. „Profesjonalna korekcja zdjec” dostepna w Programie obejmuje: poprawe kontrastu i ostrosci zdjecia, usuniecie efektu czerwonych oczu, ustawienie balansu bieli. Nie obejmuje retuszu zdjec oraz usuwania zbednych elementów fotografii. Programy dzialaja tylko i wylacznie w srodowisku Microsoft Windows. Uslugodawca realizuje Uslugi zgodnie z przeslanymi przez Klientów projektami Dziel, tym samym Klient ponosi odpowiedzialnosc za projekt Dziela.

§
7
Reklamacja

Uslugodawca jest odpowiedzialny wzgledem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Dziela (rekojmia), na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w szczególnosci w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC. Klientowi z tytulu rekojmi przysluguje prawo do zlozenia reklamacji zakupionego Dziela. Reklamacja moze byc zlozona pisemnie listem na adres Uslugodawcy oraz za pomoca poczty e-mail na adres: lwowska@asapdruk.pl. Przed zlozeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie sie z Uslugodawca za posrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoze to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji. Skladajac reklamacje Uslugodawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, numeru Zamówienia, dokladne opisanie przyczyn reklamacji i zadan wobec Uslugodawcy, a takze dolaczenie dokumentu sprzedazy badz jego kserokopii oraz zdjec reklamowanego Dziela. Reklamacje zlozone przez Klienta niebedacego Konsumentem, bez zalaczonego dokumentu sprzedazy oraz zdjec Dziela, nie beda rozpatrywane. W razie koniecznosci uzupelnienia ewentualnych braków reklamacji – Uslugodawca niezwlocznie skontaktuje sie z Klientem w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytulu rekojmi, jest zobowiazany dostarczyc rzecz wadliwa do siedziby Uslugodawcy. Reklamacje z tytulu rekojmi rozpatrywane sa zgodnie z trescia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W procedurze reklamacji Uslugodawca nie przewiduje mozliwosci pozasadowego rozstrzygniecia sporu. W zakresie sprzedazy dokonanej na rzecz Klientów niebedacych Konsumentami Uslugodawca wylacza rekojmie za wady Dziela. Z uwagi na indywidualny charakter Dziel ich rzeczywisty wyglad i kolorystyka moga nieznacznie róznic sie od wyswietlanych w Programie. Nie ogranicza to jednak w zaden sposób uprawnien Klientów przyslugujacych im na podstawie kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Rzeczywisty wyglad i kolorystyka Dziel moga takze róznic sie od podobnych dziel wykonywanych przez innych Uslugodawców. Nie ogranicza to jednak w zaden sposób uprawnien Klientów przyslugujacych im na podstawie kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§
8
Odstapienie od umowy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstapienia od umowy zawartej na odleglosc nie przysluguje Konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem swiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedlug specyfikacji Konsumenta lub sluzaca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb swiadczenie uslug, jezeli Uslugodawca wykonal w pelni Usluge za wyrazna zgoda Konsumenta, który zostal poinformowany przed rozpoczeciem swiadczenia, ze po spelnieniu swiadczenia przez Uslugodawce utraci prawo odstapienia od umowy Ze wzgledu na fakt, ze Dziela sa swiadczeniem o wlasciwosciach okreslonych przez Klienta w zlozonym przez niego zamówieniu oraz scisle zwiazane z jego osoba (spersonalizowane), a nadto Klient bedacy Konsumentem kazdorazowo przed rozpoczeciem swiadczenia uslugi jest informowany przez Uslugodawce, ze po wykonaniu uslugi utraci prawo odstapienia od umowy (za wyrazna zgoda Konsumenta), Klientowi bedacemu Konsumentem nie przysluguje prawo do odstapienia od umowy (zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) i zadanie zwrotu pieniedzy.

§
9
Ochrona danych osobowych i prywatnosci

Klient wypelniajac formularz Zamówienia w Serwisie badz Programie oswiadcza, ze podane w nim dane sa zgodne ze stanem faktycznym. Wypelniajac formularz Zamówienia w Serwisie badz Programie Klient wyraza zgode na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obslugi Zamówienia przez Uslugodawce, który jest jednoczesnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe znajdujace sie w bazie danych Uslugodawcy moga byc przekazywane wylacznie podmiotom uczestniczacym w realizacji Uslugi. Klient zgodnie z powolana powyzej ustawa ma prawo wgladu do swoich danych osobowych, mozliwosc ich poprawiania oraz usuniecia. Uslugodawca zapewnia kazdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze brak zgody okreslonej w § 9 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemozliwia zrealizowanie Uslugi. Skladajac odrebne oswiadczenie Klient moze wyrazic zgode na otrzymywanie informacji handlowych od partnerów handlowych Uslugodawcy. Na stronie Serwisu sa wykorzystywane pliki cookies. Stosowane sa one w celach zapewnienia maksymalnej wygody uzytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamietywanie preferencji i ustawien na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawien w przegladarce dotyczacych cookies oznacza, ze beda one zamieszczane w urzadzeniu koncowym kazdego uzytkownika. Jezeli uzytkownik nie wyraza zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienic ustawienia swojej przegladarki. Tu znajduje sie wiecej informacji o plikach cookies.

§
10
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiazuja przepisy powszechnie obowiazujacego prawa, w tym w szczególnosci postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Regulamin nie wylacza oraz nie ogranicza zadnych uprawnien Konsumenta, które przysluguja mu na mocy bezwzglednie obowiazujacych przepisów prawa. W przypadku sprzecznosci pomiedzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzglednie obowiazujacymi przepisami prawa, przyznajacymi Konsumentom uprawnienia, pierwszenstwo maja te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niz postanowienia ustawy o prawach konsumenta sa niewazne, a w ich miejsce stosuje sie przepisy tej ustawy. Regulamin dostepny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie www.asapdruk.pl (zakladka „Regulamin”) oraz w procesie instalacji Programów i obowiazuje w niniejszej wersji od 25.12.2014 r. Regulamin obowiazujacy do dnia 24.12.2014 r. jest dostepny tutaj. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostepnienie Klientowi tresci zawieranej umowy nastepuje poprzez: udostepnienie Regulaminu na zasadach okreslonych w § 10 ust. 3 Regulaminu, przeslanie Klientowi wiadomosci e-mail, dolaczanie do przesylek dowodu zakupu.