Procesy poligraficzne cześć II – procesy wykończeniowe

Aby mówić o pełnym procesie poligraficznym trzeba opisać zarówno druk jak i wykończenie wydrukowanego materiału. W drugiej części słownika publikujemy definicję procesów poligraficznych odbywających się w tzw. introligatorni, czyli procesy wykończeniowe.

Podstawowe procesy wykończeniowe

Krojenie – to operacja podziału produktów poligraficznych. Odbywa się za pomocą odpowiednio ukształtowanego narzędzia jakim jest nóż. Nóż, przechodząc przez materiał, dzieli go na części, nie pozostawiając rozdrobnionych cząstek materiału – w procesie tym wykorzystujemy gilotyny, krajki które opisałem w poprzednim artykule

Krojenie często mylimy z cięciem. Cięcie materiału odbywa się za pomocą odpowiednich narzędzi tnących, wskutek czego powstają ubytki materiału w postaci pyłu lub skrawków. Cięcie możemy wykonać za pomocą pił lub frezów

Falcowanie (złamywanie) – jedno- lub wielokrotne składanie arkusza w dowolnych proporcjach, na różne sposoby (w różnych kierunkach), w celu osiągnięcia docelowego formatu i liczby stron składki. Duże znaczenie podczas falcowania ma kierunek włókna arkusza. W przypadku łamów równoległych, ich kierunek powinien być taki sam jak włókien papieru i przebiegać wzdłuż nich. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia nierówności, a także rozerwania papieru, dzięki czemu efekt końcowy falcowania jest bardziej estetyczny i regularny.

Bigowanie – to proces polegający na wykonaniu nagniecenia na materiale, które ma ułatwić zginanie w określonym miejscu

Kaszerowanie – to sposób uszlachetniania wyrobu papierniczego poprzez oklejanie cienkim papierem (zadrukowanym lub nie) papieru o większej grubości np. tektury, kartonu dla celów dekoracyjnych lub technologicznych. Oklejać można także powierzchnie z tworzyw sztucznych itp. Przykładem produktów kaszerowanych są tekturowe książeczki dla dzieci, oklejone opakowania z tektury falistej. Kaszeruje się także w celach zwiększenia wytrzymałości produktu na czynniki zewnętrzne lub zmiany struktury powierzchni.

Foliowanie a laminowanie

Laminowanie – to proces pokrywania powierzchni laminatem dla uzyskania dodatkowych odporności np. na wilgoć czy odporności mechanicznych lub dla efektów dekoracyjnych.

W poligrafii oznacza rodzaj uszlachetniania druku polegający na przyklejeniu do powierzchni zadrukowanej folii, tkaniny, itp.

Foliowanie – to rodzaj laminowania, który polega na przykryciu powierzchni papieru warstwą folii z tworzyw sztucznych. Materiał taki zyskuje m.in. sztywność, odporność na uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie i na działanie promieni UV.

Lakierowanie druku – sposób uszlachetniania zadrukowanego podłoża, polegający na pokryciu lakierem w celu podniesienia jakości lub atrakcyjności. Lakierowana może być cała powierzchnia arkusza lub wybrane obszary. Mówimy wtedy o lakierowaniu punktowym lub wybiórczym. Stosowanie połącznia foliowania matowego z lakierowaniem wybiórczym (błysk) zwiększa atrakcyjność wyroby poligraficznego.