Wybrane błędy w drukowaniu konwencjonalnym

Wybrane błędy w drukowaniu konwencjonalnym

Drukowanie konwencjonalne, a więc takie, w którym wykorzystuje się formę drukową, można podzielić na cztery zasadnicze rodzaje:

drukowanie wypukłe, charakteryzujące się formą drukową, w której elementy drukujące znajdują się powyżej elementów niedrukujących. Do odmian tego rodzaju drukowania zalicza się: typografię, typooffset, fleksografię,

drukowanie płaskie, cechujące się formą drukową, w której elementy drukujące leżą w jednej płaszczyźnie z elementami niedrukującymi. Farba drukowa przyjmowana jest przez elementy drukujące o właściwościach oleofilowych (hydrofobowych). Do drukowania płaskiego zalicza się: offset, światłodruk oraz litografię,

drukowanie wklęsłe, charakteryzuje się formą drukową, w której elementy drukujące, zwane kałamarzykami znajdują się poniżej elementów niedrukujących. Do odmian drukowania wklęsłego można zaliczyć: rotograwiurę, tampondruk i staloryt.

drukowanie sitowe cechuje forma drukowa, w której elementy drukujące mają kształt oczek i przez nie przeciskana jest farba drukowa na podłoże.

Wybrane błędy/utrudnienia w drukowaniu wypukłym:

murzenie charakteryzuje się sukcesywnym zwiększeniem obrazu drukowanych elementów w jednym kierunku,

dublowanie cechuje się przesuniętym obrazem elementu w stosunku do właściwego, który posiada mniejszą intensywność krycia,

pylenie farby polega na zbyt długim wydłużeniu się nitek powstałych z farby, co w konsekwencji powoduje złe ich padanie na podłoże,

mazanie się farby charakteryzuje się tym, iż na powierzchni druku tworzy się warstwa farby, która bardzo wolno się utrwala,

cętkowanie powoduje powstanie na powierzchni druku nierównomiernie rozłożonych cętek,

kredowanie jest problemem, który skutkuje możliwością zdmuchnięcia/starcia warstwy farby z powierzchni druku,

przebijanie farby – występuje, gdy warstwa farby dobrze się nie utrwaliła i przenika ona przed podłoże drukowe na drugą jego stronę,

piórkowanie charakteryzuje się tym, że obrysy konturów rysunku nie tworzą wyraźnej linii, lecz poszarpane plamy.

 

Wybrane błędy/utrudnienia w drukowaniu płaskim:

barwienie, inaczej brudzenie jest nalotem, który osiada na elementach formy drukowej, a stamtąd pod wpływem docisku zostaje przekazany na podłoże,

emulgowanie farby jest efektem gwałtownej zmiany lepkości farby, co skutkuje występowaniem kropel farby w płynie zwilżającym,

pogrubianie rysunku polega na zbytnim poszerzeniu konturów przez farbę na podłożu drukowym, nazywane jest również zatłuszczeniem formy.

Wybrane błędy/utrudnienia w drukowaniu wklęsłym:

zadymienie jest nalotem, który powstaje na powierzchni druku wskutek niewłaściwej pracy rakla lub zastosowania farby o zbyt długim czasie utrwalania,

siatkowanie jest błędem, przy którym na powierzchni druku tworzy się nieestetyczny wzór przypominający siatkę,

efekt pajęczyny z kolei jest taką nieprawidłowością, która powstaje, gdy farba jest zbyt lepka i zarówno na elementach maszyny, czy raklu pojawia się duża ilość nitek farby,

miotełkowanie, inaczej zwane „kocimi wąsami” powstaje w wyniku nadmiernego elektryzowania się podczas procesu drukowania,

wulkan jest problemem, który wynika z nieprawidłowego składu farby drukowej, skutkującym powstawaniem nieestetycznych plam na wydruku przypominających wulkany,

komety i strzałki są problemem wynikającym z wady cylindra, jak również nieprawidłowej pracy rakla, a także niepożądanych wtrąceń zawartych w farbie i powodują one na wydruku efekt przypominający odpowiednio komety oraz strzałki.

Wybrane błędy/utrudnienia w drukowaniu sitowym:

mora jest wynikiem nieprawidłowego nałożenia kątów rastra z poszczególnych separacji barwnych po procesie rastrowania, tj. rozbicia obrazu wielotonalnego na obraz rastrowy,

druk prążkowy daje na wydruku niepożądane efekty w postaci smug i rys – błąd ten wynika przede wszystkim z niewłaściwej konfiguracji noża zgarniającego – rakla.